पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी तासिक तत्वावरील

शिल्प निदेशक पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि.7 :- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देगलूर या संस्थेत वेल्डर/संधाता या व्यवसायासाठी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक नेमणे आहे. पात्र व इच्छुक उमेदवाराकडून 20 डिसेंबर 2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यत शैक्षणिक अर्हता कागदपत्रासह अर्ज सादर करावेत. यापुर्वी ज्यांनी या पदासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यांनी पुनश्च अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही असे प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देगलूर यांनी प्रसिध्दपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000