Maharshtra News Nanded News

तांडा-वस्ती…

तांडा-वस्ती सुधार, मुक्त वसाहत योजनेच्या 

जिल्हास्तरीय समितीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन  

नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- वसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी जिल्हास्तरी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य पदासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या प्रस्तावासोबत अर्जदारानी केलेले सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्याचे वर्तमानपत्रातील कात्रणे व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड कार्यालयास सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे. 

शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गतची कामासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस कामे सुचविण्यासाठी बंजारा बहुल 11 जिल्ह्यांमध्ये समिती स्थापन करण्यात येत आहे. शासन निर्णयानुसार समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य पदासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी जिल्ह्यातील बंजारा समाजातील व्यक्ती, सदस्य म्हणून विमुक्त जाती प्रवर्गातील 1 व्यक्ती, भटक्या जामाती प्रवर्गातील 1 व्यक्ती आणि विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील 1 महिला सदस्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: