निर्लेखित फर्निचर व साहित्यांची विक्री

 

नांदेड (जिमाका) दि. 16 :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हदगाव कार्यालयात निर्लेखित केलेल्या फर्निचर व साहित्यांची विक्री निविदा पध्दतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी नोंदणीकृत भंगार खरेदीदाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत.  या निविदा 17 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2021 सकाळी 10 ते सायं 5 या कालावधीत सुट्टीचे दिवस वगळून स्विकृत करण्यात येतील . विक्री करावयाचे साहित्य 17 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2021 सकाळी 10 ते सायं 5 या कालावधीत पाहता येईल. इच्छूक खरेदीदारांनी या संस्थेस भेट द्यावी.अधिक माहितीसाठी निविदेच्या अटी व शर्ती बाबतची माहिती भांडार विभागात पाहावयास मिळेल, असे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हदगावचे  प्राचार्य यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000