Maharshtra News Nanded News

 14 ते 19…

 14 ते 19 नोव्हेंबर कालावधीत आयसीडीएस आठवडा

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- महिला व बालविकास विभागाकडील परिपत्रकानुसार 14 ते 19 नोव्हेंबर कालावधीत आयसीडीएस आठवडा पाळण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. 

जिल्ह्यात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव असल्यामुळे सुरक्षेच्या उपाययोजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन तसेच केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमीत केलेल्या सूचनांचे पालन करावे. केलेल्या या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही निर्देश दिले आहेत.

000000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: