नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दौरा 

नांदेड (जिमाका) दि. 13 :- राज्याचे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहिल. 

सोमवार 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी मुंबई  येथून खासगी विमानाने सकाळी 11 वा. नांदेड विमानतळ येथे आगमन व मोटारीने जुना मोंढा पुर्णा जिल्हा परभणीकडे प्रयाण करतील. परभणी येथून मोटारीने नांदेड विमानतळ येथे सायं 7.15 वा. आगमन व खाजगी विमानाने मुंबईकडे प्रयाण करतील. 

00000