नवीन तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी

नोंदणी करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 11 :-  जिल्ह्यात महा-रेशीम अभियान 2022 हे दिनांक 25 नोव्हेंबर 2021 पर्यत राबविण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये समुहाने मनरेगा योजनेतर्गंत तसेच वैयक्तीक नविन तुती लागवडीसाठी उत्सुक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवळ, नवा मोंढा नांदेड कार्यालयास संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी कार्यालयाच्या दूरध्वनी क्रमांक 02462-284291 वर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा रेशीम कार्यालयाचे रेशीम विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

0000