Maharshtra News Nanded News

खाजगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहणे यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता

 

खाजगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस

व मालवाहू वाहणे यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संघटनेने त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामूळे प्रवाशांची गैरसोय होवू नये म्हणून खाजगी बस, स्कूलबस, मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याबाबत मुभा देण्यात आली आहे. याबाबत काही तक्रार असल्यास कार्यालयाच्या दूरध्वनी क्र. 02462-259900 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संघटनेने त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बेमुदत संप पुकारला असल्याकारणाने शासनाच्या गृह विभाग परिवहन यांच्या 8 नोव्हेंबर 2011 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सर्व खाजगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता दिली आहे असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: