Maharshtra News Parbhani News

24 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रध्वजासमवेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज उभारण्यात यावा

परभणी, दि.21 (जिमाका) :- दरवर्षी 24 ऑक्टोबर हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन म्हणून देशभर साजरा करण्यात येतो. यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन रविवारी साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी ज्या शासकीय कार्यालयावर दररोज राष्ट्रध्वज लावण्यात येतो त्या कार्यालयावर राष्ट्रध्वजासमवेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज उभारण्यात यावा. भारतीय ध्वज संहिता 2002 च्या परि.3.36 नुसार जेंव्हा राष्ट्रध्वजाच्या बरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज फडकविण्यात येतो. सामान्यत: ध्वजस्तंभासमोर उभ्या असलेल्या प्रेक्षकांच्या दृष्टीने त्याच्या अगदी डावीकडे राष्ट्रध्वज असावा. तरी शासन परिपत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे राष्ट्रध्वजासमवेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज फडकविण्याची कार्यवाही करावी. असे आवाहन परभणीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी केली आहे. -*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: