Maharshtra News Nanded News

 संयुक्त…

 संयुक्त राष्ट्रसंघदिनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज राष्ट्रध्वजासमवेत उभारावा  

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :- संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन 24 ऑक्टोबर रोजी आहे. यादिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज राष्ट्र ध्वजासमवेत उभारण्याबाबत शासन परिपत्रकानुसार निर्देश दिले आहेत. ज्या शासकीय कार्यालयात दररोज राष्ट्रध्वज उभारण्यात येतो त्या कार्यालयावर 24 ऑक्टोंबर या संयुक्त राष्ट्रसंघदिनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज भारतीय ध्वजसंहिता 2002 च्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रध्वजाच्या बरोबर उभारण्यात यावा. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज राष्ट्रध्वजाच्या कोणत्याही बाजुला फडकविता येतो. सामान्यत: ध्वज स्तंभाच्यासमोर उभ्या असलेल्या प्रेक्षकांच्यादृष्टीने त्यांच्या अगदी डावीकडे राष्ट्रध्वज असावा असेही उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांनी कळविले आहे.

0000 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: