Maharshtra News Parbhani News

शेतकऱ्यांनी फळ पिक विमा योजनेत सहभागी व्हावे

परभणी, दि. 21 (जिमाका): प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुर्नरचित हवामानावर आधारीत फळ पिकविमा योजना सन 2021-22 आंबिया बहारमध्ये परभणी जिल्ह्यातील विविध महसुल मंडळातील मोसंबी, डाळींब, केळी, संत्रा आणि आंबा या फळपिकांना लागू केलेला आहे. तरी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुर्नरचित हवामानावर आधारीत फळ पिकविमा योजनेत आंबिया बहार मोसंबी, केळी व पपई पिकांसाठी दि.31 ऑक्टोबर 2021 तर संत्रा पिकासाठी दि.30 नोव्हेंबरपर्यंत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांनी केले आहे. -*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: