Maharshtra News Nanded News

 भरडधान्य…

 भरडधान्य खरेदी नोंदणीस मुदतवाढ 

नांदेड (जिमाका), दि. 21 :- शासन आदेशान्वये हंगाम 2021-22 मधील धान/भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणीस रविवार 31 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या मुदतवाढीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी सुधीर पाटील यांनी केले आहे. 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बिलोली, भोकर, नांदेड/अर्धापूर, धर्माबाद, नायगाव, देगलूर, उमरी, हिमायतनगर, कंधार, लोहा, मुखेड, हदगाव या खरेदी केंद्रावर हंगाम 2021-22 मधील धान व भरडधान्य खरेदीस 15 ऑक्टोंबर पर्यंत शेतकरी नोंदणीस शासनाने यापुर्वी मुदत दिली होती. त्यास आता 31 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

000000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: