Maharshtra News Parbhani News

सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सोसायटींना साफसफाईचे काम वाटपाबाबत आवाहन

परभणी, दि. 07 (जिमाका) :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शौचालय साफसफाईचे कामाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सोसायट्या सहकारी कायदा 1960 अन्वये नोंदणीकृत आहेत. अशा इच्छुक संस्थानी प्रशासकीय इमारतीचे शौचालय साफसफाई करण्याचे काम घेण्यासाठी शुक्रवार दि.22 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत परभणी येथील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात माहिती सादर करावी. असे आवाहन परभणीचे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त यांनी केले आहे. माहितीमध्ये संस्थेतील सर्व सभासदांचे चालु नाव नोंदणी ओळखपत्र सादर करावेत. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील संस्थेची काम घेण्याची तयारी असल्यास संस्थेचे विनंती इच्छापत्र हे दि.22 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाचे लेखा परिक्षण झालेले असावे. मागील वर्षाचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबतची कागदपत्रे आदिची माहिती दि.22 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत या कार्यालयात सादर करावी जेणेकरुन माहिती सादर करणाऱ्या सेवा संस्थेचे नाव पात्र सेवा सोसायटीच्या यादीत समाविष्ट करता येईल. अधिक माहितीसाठी 02452220074 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. असेही कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त यांनी कळविले आहे. -*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: