Maharshtra News Parbhani News

शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाच्या काढणीसाठी कृषी विभागाचा मार्गदर्शक सल्ला

परभणी, दि.06 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन पिकाची काढणी करतांना घ्यावयाच्या काळजीबाबत कृषी विभागाने मार्गदर्शक सल्ला दिला आहे. यामध्ये सोयाबीनचे दाणे पिवळे असल्यास किंवा 18 टक्के पर्यंत आद्रता असल्यास त्याची काढणी करावी व या सोयाबीन शेतात चांगळे वाळवुन वळई अथवा गंजी लावावी जेणेकरुन पाऊसाच्या पाण्यामुळे सोयाबीनचे नुकसान होणार नाही. सोयाबीनची गंजी चांगल्या प्रकारच्या पॉलिथीनने झाकुन ठेवावी. वळई शेताता उंच वट्यावर लावून ठेवावी जेणेकरुन पाऊस आल्यानंतर खालुन पाणी जाणार नाही. जर ओल्या सोयाबीनची आद्रता 14 टक्के पर्यंत असल्यास मळणी केल्यानंतर सोयाबीन उन्हात वाळुन घ्यावे. साठवणूक करतांना सोयाबीनमध्ये 10 ते 12 टक्के आद्रता असावी. असेही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांनी कळविले आहे. -*-*-*-*-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: