Maharshtra News Nanded News

 परदेशी…

 परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीने सन 2021-22 यावर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत. खुल्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर, पदविका, पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी किंवा परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अशा 20 विद्यार्थ्यांना आपल्या मूळ कागदपत्रासह http://www.foreignschoolarship2021.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज 18 ऑक्टोबर सायंकाळी 5 वाजेपर्यत करावा अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. वि. रा. मोरे यांनी दिली. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत कला, वाणिज्य, विज्ञान, व विधी अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी दोन संच मंजूर केले आहे.शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वगळता पुढील अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देय राहील. शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही 8 लाखापर्यत असणे आवश्यक आहे. 

लाभार्थ्यांनी संकेतस्थळावर अर्ज करताना मुळ कागदपत्रे सांक्षाकिंत प्रतीसोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रत, आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे, साक्षांकित प्रतीसोबत विभागीय कार्यालयात सादर करावेत.तसेच तंत्र शिक्षण अभ्यासक्रमाचे अर्ज तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावे असे नांदेड येथील उच्च शिक्षण विभाने पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

0000

 

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%