Maharshtra News Nanded News

 अन्न…

 अन्न व्यावसायिकांना नोंदणी  प्रमाणपत्र घेण्यासाठी विशेष मोहिम

 

नांदेड (जिमाका) दि. 28 : अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत अन्न व्यवसायिकांना परवाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्याकरिता दिनांक 1 ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष मोहिम राबविण्यात येत असून  ऑनलाईन पध्दतीने www.foscos.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

कलम 31 नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्नपदार्थ उत्पादक, वितरक, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, हॉटेल रेस्टॉरंट, हातगाडी  विक्रेते, भाजी व फळे विक्रेते, ज्यूस  सेंटर, चिकन, मटन, अंडे विक्रेते, मिठाई विक्रेते, बेकरी व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी परवाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.सदर कायद्यानुसार विनापरवाना व्यवसाय करणे हा फौजदारी गुन्हा असून यामध्ये सहा महिने शिक्षा व 5 लाखापर्यंत दंड आहे. 2011 मध्ये नमूद असलेल्या परवाना अट क्रमांक 14 नुसार प्रत्येक अन्नपदार्थ उत्पादक, वितरक व आयातदार यांनी केवळ परवानाधारक/नोंदणी धारक अन्न व्यवसायाकडून अन्नपदार्थाची खरेदी करणे व परवाना व नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकाकडून अन्नपदार्थाची विक्री करणे बंधनकारक आहे. सदर अटीचे उल्लंघन केल्यास कलम 58 नुसार दोन लाखापर्यंत दंड होवू शकतो. ज्या व्यावसायिकांचे वार्षिक उलाढाल 12 लाख रुपये पर्यंत आहे त्यांना परवाना घेणे बधनकारक आहे.जिल्ह्यातील सर्व व्यावसायिकांना तात्काळ परवाना/ नोंदणी करुन घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय करताना आढळून आल्यास त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन परवाना प्राधिकारी सहायक आयुक्त नारायण सरकटे यांनी केले  आहे.

*****

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%