परभणी, दि.27 (जिमाका) : -प्राथमिक शिक्षण पदविका प्रथम वर्षाच्या शासकीय कोट्यातील ऑनलाईन प्रवेशाच्या एकुण तीन फेऱ्या घेण्यात आल्या. परंतू अद्यापही शासकीय कोट्यातील जागा रिक्त असल्याने त्या विशेष फेरीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यात येणार आहेत. तरी इच्छुक उमेदवारांनी http://www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज दि.28 सप्टेंबर 2021 पर्यंत सादर करावेत. असे आवाहन परभणी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. रविंद्र अंबेकर यांनी केले आहे. प्रवेशाची शैक्षणिक पात्रता इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असून खुला संवर्ग 49.5 टके व इतर संवर्ग 44.5 टक्के गुणांसह उमेदवार उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. प्रवेश अर्ज शुल्क खुल्या संवर्गासाठी 200 रुपये तर इतर संवर्गासाठी 100 रुपये राहील. त्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज पुर्ण भरुन अप्रुव्ह करुन घेतला आहे परंतू प्रवेश घेतला नाही असे विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. त्यांचा अर्ज अपुर्ण किंवा दुरुस्ती आहे तसेच नव्याने प्रवेश अर्ज भरुन प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेले सर्व उमेदवार अर्ज करु शकतील. अर्ज ऑनलाईन अप्रुव्ह केल्याशिवाय उमेदवाराचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश होणार नाही. या प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांने स्वत:च्या लॉगीनमधून प्रवेश घ्यावयाचा आहे. विद्यार्थ्यांने अध्यापक विद्यालयाची स्वत: निवड करुन लगेचच प्रवेशपत्र स्वत:च्या ईमेल, लॉगीनमधून प्रिंट घ्यावी व अध्यापक विद्यालयात चार दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश घ्यावा. या विशेष फेरीच्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. असेही कळविण्यात आले आहे. -*-*-*-*-