Maharshtra News Nanded News

पुण्यश्लोक…

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करावेत 

नांदेड (जिमाक), दि. 3 :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार सन 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 या वर्षासाठी इच्छूक व्यक्ती, संस्थांकडून प्रस्ताव  मागविण्यात येत आहेत. परीपूर्ण प्रस्ताव शुक्रवार 13 ऑगस्ट 2021 पूर्वी  जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, शास्त्रीनगर नांदेड (दूरध्वनी क्र. 02462-261242) येथे सादर करावेत. महिला व बालविकास विभागातर्फे महिला व बाल विकास क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या महिला व संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्काराने गौरविण्यात येते. 

राज्यस्तरावरील पुरस्काराचे स्वरुप रोख रु. 1,00,001 स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे. महिला व बालविकास क्षेत्रात किमान 25 वर्षाचा सामाजीक कार्याचा अनुभव असावा. ज्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार, दलितमित्र पुरस्कार अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या महिलांना तो पुरस्कार मिळाल्याचे 5 वर्षापर्यंत राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत. 

विभागीयस्तर पुरस्कारासाठी महिला व बालविकास क्षेत्रात किमान 7 वर्षाचा सामाजीक कार्याचा अनुभव असावा. नोंदणीकृत संस्थेस दलीतमित्र पुरस्कार प्राप्त नसावा. संस्था राजकारणापासून अलिप्‍त असावी. तसेच तिचे कार्य व सेवाही पक्षातील व राजकारणापासून  अलिप्त असावी. स्वरुप रोख रु. 25,001/- स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे. 

जिल्हास्तर पुरस्कारात महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 10 वर्षाचा सामाजीक कार्याचा अनुभव असावा. तसेच ज्या महिलांना दलित मित्र पुरस्कार किंवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिळालेला आहे, त्या महिलांना हा जिल्हास्तरीय पुरस्कार अनुज्ञेय राहणार नाही. स्वरुप रोख रु. 10,001/- स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे. 

अर्हता धारण असणाऱ्या इच्छूक व्यक्ती, संस्थांनी अर्हतेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी प्रस्ताव धारकांचा माहिती कार्याचा तपशील, वृत्तपत्र फोटोग्राफ्स इ., सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत आहे. यापूर्वी पुरस्कार मिळाला आहे काय असल्यास त्याचा तपशील. 

विभागीय स्तर पुरस्कारासाठी संस्थेची माहिती व कार्याचा अहवाल, वृत्तपत्र कात्रणे, संस्थेस यापूर्वी पुरस्कार मिळाला आहे काय असल्यास त्याचा तपशील, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र घटनेची प्रत. 

वरील पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय 8 ऑगस्ट 2013 नुसार पोलीस अधिक्षक यांचेकडील चारित्र्य चांगले असलेबाबत, त्यांचे विरुद्ध कोणताही फौजदारी तसेच त्यांनी सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे. या सर्व बाबींचा समावेश करुन परीपुर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

 000000

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: