Maharshtra News Parbhani News

विमा सल्लागार पदासाठी अर्ज करावेत

 

                       

      परभणी, दि. 26 (जिमाका) :-  डाक विभागाकडून डाक जीवन विमा आणि ग्रामीण डाक जीवन विमा योजनेअंतर्गत विमा सल्लागार पदाच्या भरतीकरीता मुलाखती घेण्यात येणार असून डाकघर अधिक्षक कार्यालय, परभणी  येथे अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. तरी जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दि.12 ऑगस्ट 2021 रोजी सादर करावेत. असे आवाहन परभणी विभागाचे डाकघर अधिक्षक एस.एम.अली यांनी केले आहे.

            उमेदवाराचे वय 18 ते 50 दरम्याने असावे, दहावी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. बेरोजगार, स्वयंबेरोजगार, माजी विमा सल्लागार, कोणत्याही विमा कंपनीचा माजी विमा एजंट, माजी सैनिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्ते, महिला मंडळ कार्यकर्ते, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ई-टपाल जीवन विमासाठी थेट अर्ज करु शकतात. उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीद्वारे व्यावसायिक  कौशल्य, व्यक्तिमत्व, जीवन विमाबाबतचे ज्ञान, संगणकाचे ज्ञान, स्थानिक भागाची माहिती अपेक्षित आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांस 5 हजार रुपये अनामत रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवावी लागेल जी एनएससी किंवा केव्हीपी स्वरुपात असेल. प्रशिक्षण पुर्ण णाल्यानंतर डाक विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरुपात परवाना देण्यात येईल. जो आरआरडीएची परवाना परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर कायम स्वरुपाच्या परवानामध्ये  रुपांतरीत केली जाईल. परीक्षा 3 वर्षाच्या आत उत्तीर्ण करणे अनिवार्य राहील. नियुक्ती ही लायसन्स तत्वावर आणि कमीशन तत्वावर राहील. अर्ज कार्यालयीन वेळेत डाकघर अधिक्षक, परभणी विभाग, परभणी- 431401 येथे थेट मुलाखतीसाठी हजर रहावे व सोबत बायोडाटा आणि मुळ कागदपत्रे असणे आवश्यक राहील. असेही कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%