Maharshtra News Nanded News

 मध…

 

मध केंद्रयोजना आणि मधमाशा पालनसाठी     

पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

                        

नांदेड (जिमाका) दि. 13:- महाराष्ट्रराज्य खादी ग्रामोद्योगमंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मध माशापालन)संपुर्ण राज्यात कार्यान्वीत झालेलीआहे. यासाठी पात्र व्यक्ती,  संस्थाकडुन पुढील दर्शविल्याप्रमाणे अर्जमागविण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हाग्रामोद्योग अधिकारी महाराष्ट्र राज्यखादी ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हाकार्यालय औद्योगिक वसाहत उद्योगभवन शिवाजीनगर नांदेड 02462240674 / 9921563053 या कार्यालयास व कार्यालयाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

 

मध उद्योगांचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्यस्वारुपात 50 टक्के अनुदान 50 टक्के स्वगुतवणुकशासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी/विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशासंरक्षण संवंर्धनाची जनजागृतीकरणे हे योजनेचे वैशिष्ट्ये आहेत. अर्जदार साक्षर असावास्वता:ची शेती असल्यासप्राधान्य वय 18 वर्षापेक्षा जास्त, 10 दिवसप्रशिक्षण घेणे अनिवार्य वैयक्तिकमाधपाळ पात्रता आहे.

 

केंद्रचालक प्रगतिश मधपाळव्यक्ति पात्रतेत किमान 10 वी पासवर्ष 21 पेक्षा जास्त असाव्यक्तिच्या नावे किमान किंवात्या व्यक्तिच्या कुटुबातीलकोणत्याही व्यक्तिच्या नावेकिमान 1 एकर शेती जमीन किंवाभांडे तत्वावर घेतलेली शेतजमीन, लाभार्थीकडे मधमाशा पालन प्रजनन मध उत्पादन बाबतीत लोकाना प्रशिक्षणदेण्याची क्षमता सुविधाअसावी.

 

केंद्रचालक संस्था पात्रतेत संस्थानोदणीकृत असावी संस्थेच्या नांवेअथवा भाडे तत्वावर घेतलेलीकिमान 1 हजार चौ. फुटसुयोग्य इमारत असावी. तसेच 1 एकरशेत जमिन स्वमालकीची, भाडयानेघेतलेली असावी  संस्थेकडे माशापालन प्रजनन मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण  देण्याची क्षमता असलेलेसेवक असावीत. या अटी व शर्तीप्रमाणे लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापर्वीमध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधीमंडळास बंधपत्र लिहुन देणेअनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चीतकेलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणेअनिवार्य राहील, असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

00000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: