Maharshtra News Parbhani News

विद्यार्थी शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेस मुदतवाढ

            परभणीदि.:- वर्ष 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या कालावधीतील विद्यार्थी शुल्क प्रतिपुर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देण्याची मुदत यापुर्वी दि.31 मे 2021 पर्यंत होती. परंतू नवीन प्रणालीबाबत अनेकांनी अडचणी सोडवून त्याद्वारे माहिती जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत विचारणा केली होती. त्यामुळे नवीन प्रणाली आणि येणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन यास दि.15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. असे औरंगाबाद विभागीय मंडळाचे विभागीय सचिव यांनी कळविले आहे.

-*-*-*-*-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: