Maharshtra News Parbhani News

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजनेसाठी अर्ज करावेत

 

 

            परभणी, दि.2 :- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या, जिल्हा कार्यालय परभणी करीता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 50 लाभार्थी व बीजभांडवल योजनेअंतर्गत 56 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. दोन्ही योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून चांभार समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या चांभार, ढोर, मोची आणि होलार या समाजातील अर्जदारांकडून विविध व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. तरी पात्र इच्छुक अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा तसेच अर्जदाराने महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत जिल्हा कार्यालय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन जायकवाडी वसाहत परभणी येथे सादर करावेत. असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक हिरालाल गतखणे यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: