Maharshtra News Parbhani News

पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन प्रस्ताव करावेत

 

 

            परभणी, दि.2 :-  जिल्ह्यातील पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी केंद्र शासनाचा पशुसंवर्धन पायाभुत सुविधा विकास निधी उपयुक्त असुन परभणी जिल्हयातील  इच्छुक व्यावसायिक, उद्योजक व संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. तरी योजनेच्या लाभासाठी संकेतस्थळावरील पोर्टलद्वारे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत. असे आवाहन परभणीचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ.आर.ए. कल्यापुरे  यांनी केले आहे.

            योजनेअंतर्गत दुध प्रक्रिया, (आईस्क्रिम,चीज निर्मिती,दुध पाश्चरायझेशन,दुध पावडर,इत्यादी) मांस निर्मिती व प्रक्रिया, पशुखाद्य, टीएमआर ब्लॉक्स, बायपास प्रोटीन, खनिज मिश्रण, मुरघास निर्मिती, पशुपक्षी खाद्य विश्लेष्‍ण प्रयोगशाळा या उद्योग व्यवसायांना 90 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असुन व्याज दरामध्ये 3 टक्के सुट देण्यात येणार आहे. योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सुचना, योजनेसंदर्भात वारंवार उपस्थित होणारी प्रश्नोत्तरे, योजनेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक  कागदपत्रांची यादी केंद्र शासनाच्या पशुपालन व डेअरी विभागाच्या संकेतस्थळावर (http://dahd.nic.in/ahdf) उपलब्ध आहे. तरी योजनेच्या लाभासाठी संकेतस्थळावरील पोर्टलव्दारे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. या विभागाच्या संकेतस्थळावरही (http://ahd.maharashtra.gov.in) लिंक देण्यांत आलेली आहे.

 

 

 

            केंद्र शासनाने सन 2020-21 या वर्षापासून पशुसंवर्धन पायाभुत सुविधा विकास निधी या नविन योजनेस मंजुरी प्रदान केली असुन सन 2021-22 या वर्षात योजनेकरीता रुपये 15 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध  करुन देण्यात आला आहे.  केंद्र शासनाने वर नमुद उद्योग व्यवसायासोबतच लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा निर्मिती, बाह्यफलन केंद्र (आयव्हिएफ), पशुधनाच्या शुध्द वंशावळीच्या प्रजातींचे संवर्धन या बाबींचा समावेश केलेला आहे.  योजनेत व्यक्तीगत व्यावसाईक, शेतकरी उत्पादक संस्था, खाजगी संस्था, कलम-8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी यांना लाभ घेता येईल. असेही कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

     

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: