Maharshtra News Parbhani News

प्रधानमंत्री कृषी सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावेत

 *

            परभणी, दि.28 :- प्रधानमंत्री कृषी सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गम महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे बुधवार दि.30 जून 2021 पुर्वी अपलोड करावेत. अन्यथा आपले निवड यादीतील नाव रद्द करण्यात येईल व प्रतिक्षा यादीतील शेतकऱ्यांना संधी देण्यात येईल. तरी शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत काही अडचण आल्यास कृषी विभागातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एस.बी. आळसे यांनी केले आहे.

          कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या तीन सोडती आत्तापर्यंत निघालेल्या आहेत. त्यामध्ये 7 हजार 469 शेतकऱ्यांची निवड झालेली असून सोडतीत नाव असलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांना महाडीबीटीद्वारे मोबाईलवर संदेश पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2 हजार 545 शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड करुन पुर्व संमतीची प्रक्रिया चालु आहे परंतू 3 हजार 924 शेतकऱ्यांनी अद्यापही कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत त्यामुळे प्रतिक्षा यादीतील शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कृषी विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून, दुरध्वनीद्वारे याबाबत अवगत केले आहे.  असेही कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: