Maharshtra News Parbhani News

नोंदीत घरेलू कामगारांना माहिती अद्यावत करण्याचे आवाहन

 

 

            परभणीदि.21 :- जिल्ह्यात नोव्हेंबर 2011 ते 31 मार्च 2021  या कालावधीत सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात घरेलू कामगार म्हणून नोंद केलेली आहे. अशा नोंदीत घरेलू कामगारांनी वैयक्तिक माहितीसह बँक खात्याचा तपशिल https://public.mlwb.in/public लिंकद्वारे अद्यावत करावा. असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, परभणी यांनी केले आहे.

            महाराष्ट्र घरेलू का मगार कल्याण मंडळाकडे नोंदीत कामगारांना कोविड-19 प्रादुर्भाव काळात आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टीने शासनाने प्रत्येकी 1 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केलेली आहे.  परंतू सन 2011 ते 2014 पर्यंत नोंदीत घरेलू कामगारांची माहिती ऑनलाईन संकलित करण्यात आलेली नाही तसेच 2015-2021 या कालावधीत बऱ्याच नोंदीत घरेलू कामगारांनी म्हणजेच सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात घरेलू कामगार म्हणून नोंदणी केली आहे परंतू वैयक्तिक माहिती आणि बँक खात्याचा तपशिल अद्यावत केला नाही त्यांनी लिंकद्वारे तपशिल अद्यावत करावा. सरकारी कामगार अधिकारी, दर्गा रोड आझम चौक, परभणी असा कार्यालयाचा पत्ता आहे. असेही कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: