Maharshtra News Nanded News

 हरवलेली…

 हरवलेली व्यक्ती आढळल्यास

नायगाव पोलीस स्टेशनला माहिती कळवावी

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :-  तेलगंना जि. निर्मल रा. कुंटूर ह.मु.मचकल मंडळ मुधोळ येथील अर्जदार राधा शिवाजी वाघमारे वय 40 वर्ष व्यवसाय घरकाम/मजुरी यांनी दि. 7 मे 2021 रोजी येथे दिलेल्या अर्जानुसार त्यांची मुलगी नामे कार्तीका ऊर्फ कोमल शिवाजी वाघमारे वय्-40 वर्ष व्यवसाय शिक्षण  25 एप्रिल 2021 चे 8 वाजता हेडगेवार चौक नायगाव येथून कोणास काहीएक न सांगता निघून गेली आहे ती आजपावेतो घरी परत आली नाही वेगैरे मजकुराचे अर्जावरुन पो.स्टे. ला. मिसींग क्र. 10/2021 प्रमाणे नोंद घेवून पुढील चौकशी आम्ही स्वत: करीत आहोत. तरी आपले पो.स्टे. हादीत ताबे पोलीस मार्फत या मुलाचा शोध होवून तो मिळून आल्यास  पोलीस स्टेशन नायगावला कळवावे. 

हरविलेल्या व्यक्तीचे वर्णन- रंग-गोरा, उंची-5 फुट, वय-20 वर्षे, अंगावर कपडे-पिवळया रंगाचा पंजाबी ड्रेस , बाधा- मजबुत, आवगत भाषा- मराठी, हिंदी, तेलगु  पोलीस स्टेशन नायगाव -02465262133 व चौकशी अंमलदार-7875643333 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन पोना/349 पो. स्टे. नायगाव, एस.एन. सांगवीकर यांनी केले आहे.

                    0000

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: