Maharshtra Marathi News Nanded Marathi News

 स्व….

 

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय

पुरस्कारासाठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय पुरस्कारासाठी 3 मार्च 2021 पर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने केले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील लेखकांना व प्रकाशकांना या योजनेंतर्गत प्रवेशिका सादर करणे सुलभ व्हावे म्हणून या स्पर्धेसाठी माहिती पुस्तिका व प्रवेशिकेची प्रत सामान्य शाखा-1 जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.      

मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड:मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष 2020 करिता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय पुरस्कारांसाठीच्या प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून) तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात 1 फेब्रुवारी 2021 ते 3 मार्च 2021 पर्यंत पाठविता येणार आहेत. दिनांक 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र आहेत. या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिक सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400 025 यांच्या कार्यालयात तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता अन्यत्र संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात (सर्वसाधारण शाखा अथवा करमणूक शाखा) विनामूल्य उपलब्ध होतील. 

महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर नवीन संदेशया सदरात स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय पुरस्कार- 2020 नियमावली व प्रवेशिकाया शीर्षाखाली व ‘What’s New’ या सदरात ‘Late Yashvantrao Chavan State Literature Award –2020 Rules Book and Application Form’ या शीर्षाखाली व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्याhttp://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर प्रवेशिका व नियमपुस्तिका उपलब्ध होतील. प्रवेशिका पूर्णत: भरुन आवश्यक साहित्यासह सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात दिनांक 1 फेब्रुवारी ते 3 मार्च 2021 या विहित कालावधीत पोहचतील अशा बेताने पाठवाव्यात. लेखक / प्रकाशक या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका दाखल करुन शकतात. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यातील लेखक / प्रकाशकांनी पुस्तकांच्या दोन प्रतींसह विहित नमुन्यातील प्रवेशिका सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संसकृती मंडळ, रविंद्र नाट्य मंदिर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, प्रभादेवी मुंबई – 4000 25 येथे पाठवाव्यात. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन‍ जिल्हे वगळून अन्य ठिकाणच्या लेखक / प्रकाशकांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हे साहित्य 1 फेब्रुवारी ते 3 मार्च 2021 या विहित कालावधीत पाठवावे, असे आवाहन सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांनी केले आहे.   

लेखक / प्रकाशकांनी मंडळाकडे प्रवेशिका व पुस्तके पाठविताना सदर बंद लिफाफ्यावर / पाकिटावर स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार 2020 साठी प्रवेशिकाअसा स्पष्ट उल्लेख करावा. प्रवेशिका व पुस्तके स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक 3 मार्च 2021 हा राहील. विहित कालमर्यादेनंतर (दि. 1 फेब्रुवारी 2021 ते 3 मार्च 2021) येणाऱ्या प्रवेशिका स्पर्धेसाठी स्विकारल्या जाणार नाहीत, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संसकृती मंडळाचे सचिव यांनी केले आहे.

000000

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: