Maharshtra Marathi News Nanded Marathi News

 पेन्शन…

 

पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका) दि. 2 :- जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयात दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पेन्शन अदालतीचे आयोजन करावे. तसेच याबाबत सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.   

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक विभागीय आयुक्त व इतर विभागाचे विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयात दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पेन्शन अदालतचे आयोजन / प्रयोजन करावे. तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात पेन्शन अदालत म्हणून या कार्यक्रमास प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित केले आहेत.   

सेवानिवृत्त वेतनविषयक प्रलंबित प्रकरणे व पेन्शन अदालत मधील पेन्शन तक्रारी / निवेदन हातळण्यासाठी कार्यालयातील एक नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. त्यांचे नाव, पदनाम, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल देण्यात यावे. जेणेकरुन त्या-त्या विभागातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी आपल्या सेवानिवृत्ती वेतन विषयक प्रलंबित प्रकरणांच्या तक्रारींचा / निवेदनांचा तपशील पेन्शन अदालतमध्ये मांडू शकतील. नोडल अधिकारी नियुक्त आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयास दयावी. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी याप्रमाणे आयोजन / प्रयोजन करुन सेवानिवृत्त वेतनविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा व प्रत्येक अदालतमध्ये महिनाअखेर आलेल्या तक्रारी / निवेदन व त्या निवारण्याकरीता करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेस निश्चितपणे पोहोचेल अशारितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समन्वय अधिकारी तहसिलदार (सर्वसाधारण) यांचेकडे पाठवावेत. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख यांनी परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.

00000

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: