Maharshtra Marathi News Nanded Marathi News

 अनुकंपा…

 अनुकंपा नियुक्ती प्रकरणाबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी

– जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

नांदेड (जिमाका) दि. 2 :- जिल्ह्यातील अनुकंपा नियुक्तीसाठी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार जी काही पदे उपलब्ध आहेत त्याबाबत नियमात बसणारी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिल्या.
अनुकंपा नियुक्तीीबाबत आज त्यांच्या अध्यढक्षतेखाली नांदेड जिल्हाकअंतर्गत सर्व नियुक्तीन प्राधिकारी यांची बैठक आयोजीत करण्या्त आली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना निर्देश दिले. सर्व कार्यालयनिहाय अनुकंपा ज्येष्ठिता याद्या नियमानुसार अद्यावत करुन त्या प्रसिद्ध करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. बैठकीत अनुकंपा नियुक्तीीसाठी उपलब्धा रिक्ता पदे व अनुकंपा नियुक्ती्च्यां अनुषंगाने करण्याीत आलेल्यार कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
00000


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: