Maharshtra News Nanded News

 मोटार वाहन…

 

मोटार वाहन निरीक्षक यांचा

तालुका शिबीर कार्यालयाचा दौरा   

नांदेड, (जिमाका) दि. 24 :- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्यावतीने जिल्ह्यातील 9 तालुक्याच्या ठिकाणी मोटार वाहन निरीक्षक यांचे जानेवारी 2021 ते जून 2021 या कालावधीतील तालुका शिबीर कार्यालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे. 

तालुका शिबिर कार्यालयाचा दौरा पुढील प्रमाणे राहील. कंधार- 5 जानेवारी, 5 फेब्रुवारी, 5 मार्च, 5 एप्रिल, 5 मे व 4 जून. मुखेड-  7 जानेवारी, 8 फेब्रुवारी, 8 मार्च, 7 एप्रिल, 7 मे व 7 जून. देगलूर– 12 जानेवारी, 10 फेब्रुवारी, 12 मार्च, 9 एप्रिल, 10 मे, 9 जून. हिमायतनगर – 14 जानेवारी, 12 फेब्रुवारी, 15 मार्च, 12 एप्रिल, 12 मे व 11 जून. मुदखेड- 18 जानेवारी, 15 फेब्रुवारी, 17 मार्च, 15 एप्रिल, 17 मे, 17 जून. हदगाव- 20 जानेवारी, 17 फेब्रुवारी, 19 मार्च, 19 एप्रिल, 19 मे, 21 जून.  धर्माबाद- 22 जानेवारी, 22 फेब्रुवारी, 22 मार्च, 22 एप्रिल, 24 मे, 24 जून. किनवट- 28 जानेवारी, 25 फेब्रुवारी, 30 मार्च, 26 एप्रिल, 27 मे, 28 जून 2021. माहूर-29 जानेवारी, 26 फेब्रुवारी, 31 मार्च, 27 एप्रिल, 28 मे, 29 जून 2021 या प्रमाणे मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक हे शिबिर कार्यालयाचे आयोजन करुन जनतेची कामे पार पाडणार आहेत.

00000

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: