Maharshtra Marathi News Parbhani Hindi News

परभणी तालुका सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत

 

परभणी, दि.19 :- परभणी तालुक्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत परभणी येथील बी.रघुनाथ सभागृहात शुक्रवार दि.20 नोव्हेंबर 2020 रोजी निश्चित करण्यात आली असून सकाळी 11 वाजता आरक्षण सोडतीस प्रांरभ करण्यात येणार असल्याची माहिती  परभणीचे तहसिलदार यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 मधील नियम 3 (अ)(ब) व (4) प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन परभणी तालुक्यातील सरपंचाची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी व महिलांसाठी सन 2020 ते 2025 या कालावधीकरीता आरक्षित करुन संख्या निश्चित केली आहे. तसेच तहसिलदार परभणी यांना परभणी तालुक्यासाठी सरपंचाची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी व महिलांसाठी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. असे तहसिलदार परभणी यांनी कळविले आहे.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: