Maharshtra News Parbhani News

80 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांनी कोषागारास वयाचा पुरावा सादर करावा

 

 

परभणी, दि. 3 :-  परभणी कोषागारामार्फत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी  ज्या कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांचे वय 80 वर्षापेक्षा जास्त आहे. अशा कुटुंब निवृत्तीवेनधारकांनी आपल्या वयाचा, जन्म पुरावा तसेच आधार, पॅन, जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आदी परभणी कोषागार कार्यालयास सादर करावा. जेणेकरुन त्यांना 80 वर्षापेक्षा जास्त निवृत्तीवेतनाचा लाभ अदा करणे सोईचे होईल, असे जिल्हा कोषागार अधिकारी सुनिल वायकर यांनी कळविले आहे.

-*-*-*-*-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: