Maharshtra Marathi News Nanded Marathi News

 फौजदारी…

 

फौजदारी प्रक्रिया संहितानुसार

विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची नेमणूक   

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- 05-औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2020 ची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तसेच आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (सन 1974 चा 2) कलम 21 अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर, मुदखेड, उमरी, धर्माबाद, नायगाव, बिलोली, देगलूर, मुखेड, लोहा, कंधार, नांदेड अर्धापूर या 16 तालुक्यातील 123 मतदान केंद्राच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत नियुक्त 54 क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्र हद्दीपर्यंत 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी 6 वाजेपासून ते 1 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. अशाप्रकारे नियुक्‍त विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना उक्‍त संहितचे कलम 129, 133, 143 व 144 खाली अधिकार प्रदान केले आहेत, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी निर्गमीत केले आहेत.

000000

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: