Maharshtra News Parbhani News

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2020 मतदानानिमित्त मद्यविक्री बंद

 

परभणी, दि. 28 :-  औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2020 काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उदभवून अनुचित प्रकार घडू नये याकरीता मतदानाच्या 48 तास पुर्वी दि.29 नोव्हेंबर 2020, मतदान पुर्वीचा दिवस दि.30 नोव्हेंबर आणि मतदानाचा दिवस दि.1 डिसेंबर 2020 या तीन दिवशी  मुंबई मद्य निषेध कायदा 1949 चे कलम 142 (1) अन्वये जिल्हाधिकारी दी.म.मुगळीकर यांनी प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन परभणी महानगरपालिका, परभणी हद्दीतील सर्व मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्त्या सीएल-3 देशी दारु किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती, एफएल-2 सीएल,एफएल,टिओडी-3, देशी व विदेशी दारु किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती. एफएल-3 परवाना कक्ष व एफएल,बीआर-2, बिअरची सिल बंद बाटलीतून विक्री करण्यास बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्ती धारका विरुध्द कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. असेही आदेशात नमुद केले आहे.       – *-*-*-*-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: